Използването на този сайт предполага приемането на условията по-долу. Препоръчваме да ги прочетете внимателно. SC Virtual Host SRL поема правото да променя тези разпоредби без допълнително предизвестие. На тази страница можете да получите най-новата версия.

Достъпът / посещението на този уебсайт от вас е предмет на Общите условия за използване и предполага изричното ви приемане от тях и представлява споразумението между страните.

Отношенията между страните се уреждат от следните нормативни актове:

OG no. 21/1992 относно защитата на потребителите

ГЕО №. 34/2014 относно правата на потребителите в сключените договори с професионалистите

Закон №. 363/2007 относно борбата с неправилните практики на търговците по отношение на потребителите и хармонизиране на регулациите с европейското законодателство за защита на потребителите

Закон 365/2002 относно електронната търговия

SC Virtual Host SRL гарантира на потребителя ограничен достъп, в личен интерес (поръчка онлайн, информация), до уебсайта www.kiwigym.bg и не предоставя правото да изтегля или променя сайта частично или изцяло, от възпроизвеждате целия или част от сайта, копирайте, продавайте / препродавайте или управлявайте сайта по друг начин, за търговски цели или без предварителното му писмено съгласие.

Цялото съдържание на сайта www.kiwigym.bg - изображения, текстове, графики, символи, уеб графични елементи, имейли, скриптове, програми и други данни - е собственост на SC Virtual Host SRL и неговите доставчици и е защитено от Законът за защита на авторското право (закон № 8/1996) и законите за интелектуалната и индустриалната собственост. Използването без съгласието на SC Virtual Host SRL на някой от изброените по-горе елементи се наказва според действащото законодателство.

Домейнът www.kiwigym.bg е собственост на SC Virtual Host SRL Използването на тази търговска марка, имена на домейни или маркетинг, лога и емблеми, в директна или „скрита“ форма (от типа, но не само мета-маркери или други техники за индексиране, търсене в мрежата) без предварително писмено разрешение е забранено и се наказва според закона.

Продуктите, представени на www.kiwigym.bg, се продават от SC Virtual Host SRL, Цените на продуктите могат да се променят по всяко време. Проверете крайната продажна цена, преди да купите продукт.